Regulamin zakupów w sklepie

miodpszczeli.pl

 

1. Właścicielem sklepu jest:

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko

Kaliska 128, 87-840 Lubień Kujawski

 

2. Sklep internetowy miodpszczeli.pl sprzedaje produkty poprzez wysyłki na podstawie zamówień składanych przez zarejestrowanie się w sklepie lub e-mailem. 

 

3. Wysyłki i sprzedaż prowadzimy wyłącznie na terytorium Polski.

Dostępne formy przesyłki:

- Paczki do 10kg:

Poczta Polska (PACZKA POCZTOWA), przesyłka ekonomiczna (czas dostawy 3-5 dni roboczych),

Poczta Polska (PACZKA POCZTOWA), przesyłka priorytetowa (czas dostawy zwykle w ciągu 2 dni roboczych)

- Paczki powyżej 10kg do 30kg:

Poczta Polska (MULTIPACZKA), przesyłka ekonomiczna (zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych)

Poczta Polska (MULTIPACZKA), przesyłka priorytetowa (zwykle w ciągu 2 dni roboczych)

- Paczki powyżej 30kg do 50kg:

Pocztex (zwykle w ciągu 2 dni roboczych)

- Paczki powyżej 50kg 

Sposób transportu ustalamy indywidualnie w zależności miejsca dostawy

Można także zamówienie odebrać osobiście - po telefonicznym potwierdzeniu termin   

 

4. Podstawowym wymaganym warunkiem zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności. Nie dotyczy to Klientów, którzy wybrali formę przesyłki za pobraniem lub wybrali odbiór osobisty. 

 

5.Zamówienia są realizowane w dzień po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym lub w przypadku wysyłki "za pobraniem" po potwierdzeniu zamówienia. 

 

6. Opłaty za przesyłki pobieramy zgodnie cennikiem w naszym sklepie.

Przy każdorazowym zamówieniu Kupujący jest informowany o kosztach transportu, które zostaną doliczone do wartości zamówionych produktów. 

Sklep nie pobiera opłat za przesyłki krajowe, gdy:

- waga przesyłki nie przekracza 30kg, a wartość zamówienia przekroczyła kwotę 300 zł brutto 

 

7. Dane do przelewu bankowego przy wyborze płatności przelew: 

nr konta bankowego:

24 9557 0006 0017 0426 2000 0001

BS w Kowalu

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko

Kaliska 128

87-840 Lubień Kujawski  

/w opisie przelewu proszę wpisać numer zamówienia/

  

 

8. Reklamacje i zwroty 

-Wszystkie reklamacje i uwagi prosimy niezwłocznie zgłaszać drogą mailową na adres biuro@miodpszczeli.pl, 

lub kontaktować się bezpośrednio telefonicznie pod numerem 542843119

- Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

- W przypadku kiedy otrzymany towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient ma pełne prawo do wymiany towaru lub jego zwrotu.

Reklamowany produkt należy odesłać wraz z oryginałem dowodu zakupu na adres Sklepu.

W ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki Klient ma prawo do zwrotu nieuszkodzonego towaru bez podania przyczyny. Pieniądze zostaną przekazane na konto wskazane przez klienta.   

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U.00. nr 22 poz.2) klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.

Warunki przyjęcia takiego zwrotu są następujące:

Towar nie był używany oraz nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, ani nie został zniszczony w żaden inny sposób.

Towar musi być odesłany na adres Sklepu wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz oświadczeniem o rezygnacji z zakupu, zawierającym numer konta bankowego, na które ma być zwrócona kwota zakupu. UWAGA! Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania do nas produktu. A w przypadku, gdy koszty wysyłki zostały poniesione przez Sklep (wysyłka GRATIS), zwracana suma zostanie pomniejszona o koszty dostawy (zgodnie z cennikiem w Dziale "Przesyłka i Płatności").

 

9.Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.   

 

10.Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.  

 

11. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.   

 

12.Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży –  paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

13. Wykorzystane na stronach Sklepu znaki towarowe są własnością dysponujących nimi firm.

 

14. Zamieszczone na stronach Sklepu zdjęcia i opisy produktów są własnością Sklepu lub firm dysponujących poszczególnymi markami. Ich kopiowanie i wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa.

 

15. Wygląd towarów przedstawionych w Sklepie (w szczególności ich kolor) może się nieznacznie różnić od ich wyglądu w rzeczywistości, co zazwyczaj jest spowodowane różnymi ustawieniami parametrów monitora. W przypadku miodów i produktów pszczelich kolor i konsystencja może się różnić od produktów oferowanych na zdjęciach. Miód pszczeli i produkty pszczele są produktami naturalnymi i nie można zapewnić za każdym razem takiego samego koloru i konsystencji. 

 

16. Dokonanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie informacji osobowych w celach handlowych. Dane te nie będą wykorzystywane inaczej, jak do celów związanych z realizacją zamówienia. Sklep miodpszczeli.pl nie udostępnia żadnych danych swoich klientów osobom trzecim. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich zmiany oraz może zakazać ich dalszego przetwarzania.

18. Złożenie zamównia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie nie jest niezbędne,
a podane zostały w formularzu w celach realizacji umowy sprzedaży lub dokonania innej czynności, w tym dokonywania rozliczenia umowy sprzedaży

 

19. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

20. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie miodpszczeli.pl.

 

Regulamin systemu zbierania punktów premiowych (PP)

w sklepie internetowym miodpszczeli.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

 1. Organizator – Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko, Kaliska 128,  87-840 Lubień Kujawski NIP: 9531738909
 2. Sklep – internetowy sklep działający pod adresem www.miodpszczeli.pl, objęty Programem.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem i posiadająca indywidualne konto w Sklepie  dokonująca zakupu towarów w Sklepie, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu.
 4. Program nie dotyczy zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie
 5. Program – program lojalnościowy dla Uczestników programu.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie, dostępnym za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się w dniu  listopada 2015 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem strony Sklepu.
 5. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem, a Uczestnik z Organizatorem poprzez pocztę e-mail (biuro@miodpszczeli.pl), telefonicznie pod numeram 54 2843 119 (od godz. 9:00 do 15:00 oprócz sobót i niedziel), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie sklepu w Lubieniu Kujwski przy ul. Wojska Polskiego 29a.
 7. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w sklepie internetowym miodpszczeli.pl.
 8. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im punktów, w zamian za dokonywane w Sklepie zakupy. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika i mogą podlegać wymianie na rabaty kwotowe obowiązujące na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu.

§ 3

Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby i podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nabywające Towary w Sklepie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, które spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
 3. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów w Programie. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i zablokowaniu możliwości zbierania punktów w Programie, podając jednocześnie numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zasady programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów Towarów w Sklepie, gdzie następuje rejestracja zakupu online.
 2. Rejestracja zakupu wymaga zarejestrowania się na indywidualnym koncie Uczestnika. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym.
 3. Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności i wysłaniu Towaru). W przypadku zwrotu zakupionego Towaru punkty z anulowanej transakcji będą odejmowane z konta Uczestnika.
 4. Za każdy zarejestrowany zakup odpowiedniego Towaru Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Ilość punktów jakie Uczestnik otrzyma podane są przy kupowanym Towarze.
 5. Ilość otrzymanych punktów zależy od indywidualnego wskaźnika przy każdym z Towarów w sklepie. Nie wszystkie Towary w Sklepie objęte są Programem. Recenzja powinna być oryginalna, nigdzie niepublikowana oraz powinna być wynikiem własnej intelektualnej pracy Uczestnika.
 6. Każdy Uczestnik może wymienić posiadane przez siebie punkty Programu na rabaty obowiązujące na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu. Rabat ma charakter kwotowy – 1 punkt to 5 grosze rabatu. Uczestnik wymienia punkty na rabaty samodzielnie w Sklepie, zaznaczając odpowiedni „checkbox” w trakcie składania zamówienia. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania w Sklepie lub u pracownika Sklepu.
 7. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
 8. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu lub zamianę punktów na nagrody rzeczowe. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za pośrednictwem mailingu oraz na stronie Sklepu.
 9. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
 10. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja może być dokonana listownie na adres email biuro@miodpszczeli.pl. Zaleca się, aby reklamacja zawierała adres e-mail Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 6

Zmiana regulaminu Programu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności zasad przyznawania punktów Programu oraz ich wymiany na rabaty. Zmiany te w żaden sposób nie będą naruszać praw i obowiązków nabytych przez Uczestników w okresie obowiązywania wersji Regulaminu nieuwzględniającej wprowadzone zmiany.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

 

§ 7

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Programu, w tym uczestnictwa Uczestnika w Programie, jest Organizator – Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko, Kaliska 128,  87-840 Lubień Kujawski,                                 adres e-mail: biuro@miodpszczeli.pl, numer telefonu: 54 2843119.
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu, nipu oraz nazwy firmy przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zgoda Uczestnika – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne. Jeżeli jednak Uczestnik nie poda danych, nie będzie mógł przystąpić do Programu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie do Organizatora na adres e-mail: biuro@miodpszczeli.pl lub numer telefonu: 54 2843119.
 6. Organizator przechowuje dane do czasu wycofania zgody przez Uczestnika, ewentualnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem http://www.fryzomania.pl/webpage/regulamin-systemu-zbierania-punktow.html. Wszelka korespondencja listowa związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko ul. Wojska Polskiego 29a. 87-840 Lubień kujawski „System punktowy". O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba, że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

 

  

 youtube mail

 

 

PŁAĆ BEZPIECZNIE 

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska-Tyszko

ul. Wojska Polskiego 29a

87-840 Lubień Kujawski

telefon

telefon:

+48 570 843 119

mail

e-mail:

biuro@miodpszczeli.pl